ศูนย์การเรียน DNWplatform ตลาดออนไลน์24ชม

DNWplatform คือ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี โจทย์ความสำเร็จของ SME ยุค digital disruption

Digital Transformation การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ที่ธุรกิจต้องปรับตัวตาม เน้นนโยบาย 5 เสาหลัก

  1. Digital Society
  2. Digital Manpower

3.Digital Transformation

4.Digital Disruption

5.Didital Economy

DNW Platform หลายคนเข้าใจว่า ยุคดิจิทัล สมามารถสร้างรายได้จากการขายออนไลน์ เท่านั้นแต่จริงๆ แล้วเราสามารถสร้างรายได้ด้วยการเป็นเจ้าของ Platform

DIGITAL SOCIETY

สังคมปัจจุบัน ต้องยอมรับว่า Social Media เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้นเรื่อยๆ เรียกได้ว่าทุกวงการ ต้องมีการเปลี่ยนเพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการทงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจการใช้หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่การใช้แรงงานมนุษย์

ในสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันผู้คนมีโอกาสตกงานมากขึ้น เพราะถูกแทนที่ด้วย แรงงานจากหุ่นยนต์ (Digital Manpower)

DIGITAL TRANSFORMATION

Digital Transformation คือการเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจยุค DIGITAL ผู้ประกอบการ SME ควรปรับตัวยังไงในยุค 4.0 การเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กรอย่างมีกลยุทธ์ เพื่อนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ทันโลกเศรษฐกิจโดยไม่โดน Digital Disruption

DIGITAL DISRUPTION ไม่อยากดับต้องปรับตัว

Digital Disruption คือการเข้ามาปฎิรูป หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Digital และโมเดลธุรกิจแบบใหม่ๆ นำนวตกรรมของเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนที่รูปแบบเดิมมากขึ้น เช่น กาารมาแทนที่ของ กล้องถ่ายรูปแบบที่ใช้ฟิล์ม กลายเป็นกล้องถ่ายภาพ Digital และยังมีอีกหลายๆธุรกิจที่แทนที่ด้วย Digital Disruption

DIGITAL ECONOMY

ต้องทำยังไง ในยุกต์เศรษฐกิจ Digital เพื่อให้อยู่รอดในสภาวะเศรษฐกิจ ยุคที่ใช้ Digital เข้ามาเกี่ยวข้องในการสร้างธุรกิจให้ก้าวทันเทคโนโลยีใหม่ๆ

DNW PLATFORM หลักสูตรการตลาด DIGITAL

รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง Digital Transformation สร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ในโลก Digital ภายใต้ DNW PLATFORM เป็นเศรษฐีด้วยการเป็นเจ้าของแพลตฟอร์ม ต้องทำอย่างไร

ติดต่อ #โค้ชเบิร์ด อนุสณ์ Tel.0814323756,
id Line: @821wojcy


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s